Nieuwsbrief december 2005

 

Dank

Met dankbaarheid kunnen we terugzien op de hulpverlening in het afgelopen jaar voor de eenzame en verlaten kinderen in Oekraïne. We hebben 5 reizen gemaakt naar Oekraïne, dat betekent dat we zo'n 20.000 km op de weg waren voor Oekraïne. Middels deze brief willen wij iedereen die ons geholpen heeft met goederen en financiën heel hartelijk bedanken. We hebben veel kinderen blij kunnen maken. Natuurlijk hadden we veel meer willen doen, maar we zien het volgende jaar met vertrouwen tegemoet, met uw hulp zullen we weer veel kunnen doen. Op de foto's hieronder ziet u dat er hard gewerkt wordt aan de renovatie van de volgende afdeling.

 

Kerstactie

Speciaal willen wij nog onze kerstactie voor het personeel onder uw aandacht brengen, we hebben gemerkt dat deze mensen ook dit jaar een extraatje heel erg goed kunnen gebruiken en er naar uit zien. We kunnen dit begrijpen en met z'n allen moeten we ook dit jaar weer voor het personeel een envelop of pakket bij elkaar kunnen brengen, toch....?We voelen er veel voor om ter plaatse een pakket samen te stellen met artikelen voor de eerste levensbehoeften, we willen dit doen in overleg en met medewerking van de directrice van het kinderhuis. Vanwege de vervoerskosten is het niet mogelijk om kerstpakketten mee te nemen vanuit Nederland. We hebben dit wel overwogen, maar zien daar vanaf, met de gespaarde kosten voor het transport kunnen we veel doen in Oekraïne. We zijn er 100% van overtuigd dat uw kerstmaaltijden beter zullen smaken als u al etende bedenkt dat arme mensen in Oekraïne met u mee mogen eten door uw liefdevolle hulp.
Als u gewend bent om God te danken voor het eten dat op uw tafel staat, dan kunt u ook bidden voor hen die met u mee mogen eten en hen zegenen.
De Here Jezus zegt, dat als wij de hongerige, de dorstige, de naakte, de gevangene en de zieke helpen, dan hebben wij dat aan Hem gedaan. Matt. 25.
Renovatie

In oktober hebben we met de directrice afgesproken dat de renovatie van de balustrade van het Paviljoen in het voorjaar gedaan zal worden.
Het is nu al te veel winter om aan deze buitenwerkzaamheden te beginnen.
De werkzaamheden in de tweede afdeling gaan wel door, deze zullen begin volgend jaar afgerond kunnen worden.
Voor het verven van muren en plafond in de verschillende afdelingen hebben we 140 liter muurverf klaar staan voor transport.
Voor de inrichting van de tweede afdeling o.a. bedjes, kasten, stoeltjes en tafels kunt u nog meehelpen met een financiële bijdrage, we willen de inrichting ter plaatse kopen, omdat we daardoor de economie steunen en de prijzen niet zoveel verschillen met Nederland, tevens is het mooier om 16 gelijke bedjes op de afdeling te plaatsen dan allerlei verschillende bedjes.
Misschien vindt u het wel leuk om een bedje te adopteren.
Een bedje kost € 50,00

Transport

Voor onze transporten naar de Kinderhuizen zijn we nog steeds op zoek naar een busje, we kunnen dan meer goederen vervoeren dan in onze stationwagen.
Als we toch rijden is het fijn om meer goederen mee te kunnen nemen.
Eenmaal per jaar willen we een groot transport verzorgen zoals we afgelopen jaar ook hebben gedaan.
 

        
Zo zag het oude paviljoen er uit……….   Ferme jongens, stoere knapen !     …………maar het resultaat mag gezien worden, wat een metamorfose !

           
Wat gaan die mensen nou doen ?     De renovatie van de tweede afdeling is in volle gang.

Het Meisjeshuis in Dobromyl

Met de vijf meisjes gaat het goed
In de vorige Nieuwsbrief schreven we, dat er een nieuw echtpaar bereid is gevonden om voor deze meisjes te zorgen.
Het is een echtpaar met één kind, maar de kinderen kenden dit echtpaar al omdat de vrouw een dochter is van de overleden moeder, die vroeger voor hen zorgde. We schreven daarover in de laatste Nieuwsbrief. De meisjes hebben nu weer een eigen huis en kunnen daar blijven wonen tot zij zelfstandig zijn.
Graag willen we deze meisjes blijven helpen, het echtpaar krijgt wel wat steun van het Gouvernement, maar het is geen vetpot.
Naast onze hulp voor kleding, extra voedsel en dergelijke, hebben we ook met het Hoofd van het Administratie kantoor afgesproken dat er een spaarrekening geopend wordt voor de kinderen, we kunnen hier dan sparen voor de kinderen en zij kunnen er over beschikken als zij 18 jaar zijn.
Misschien wilt U wel zo’n spaarpot adopteren?Met deze Nieuwsbrief willen wij u fijne gezegende Feestdagen en een Voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toewensen.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten.
Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn:
Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van de Vrede” Jesaja 9 : 9

Dit wil Hij ook zijn voor u in 2006

Namens het bestuur en de medewerkers van Stichting “Helping Hands”
Piet Huisman
Stichting “Helping Hands” Buitenhof 33 8255 AW Swifterbant – Holland
Kvk 41246913 tel. 0321-323315 e-mail helping.hands@planet.nl
Giro 6895789 Rabobank 3381.30.004 www.stichting-helping-hands.nl
Curaçao: Stichting “Helping Hands” Kaya Militar 46 MCB nr. 18291409
 

 


Zie vorige Nieuwsbrieven;


Nieuwsbrief Helping Hands September 2005
Nieuwsbrief Helping Hands Maart 2005

Nieuwsbrief Helping Hands December 2004


© 2004 Stichting Helping Hands
www.Stichting-Helping-Hands.nl


Email; Helping.Hands@planet.nl
 
Zie ook; DanielHuisman.com

Web design Daniel Huisman Updated December 2005