Click here for English

Stichting  Helping Hands

Nieuwsbrief Helping Hands December 2016 Klik hier.

Jaarverslag 2020

Betekenis van de vlag::
Het blauw van de hemel en
het geel van de korenvelden


Download Videos; RechterMuis Klik; Save target as
Breedbeeld Formaat 16:9   .wmv
Oekraine2010_6min256K10MB.wmv 240 x 136 pixels
Oekraine2010_6min1Mbps50MB.wmv 480 x 270 pixels

Oekraïne


Oekraïne is een land met 50.000.000 inwoners en qua grootte vergelijkbaar met Frankrijk.
Vroeger was Oekraïne de graanschuur van Europa, maar het communistische regiem heeft het land in grote armoede gebracht.
Nadat Oekraïne weer een vrij land werd in 1991 probeert het land zich weer te herstellen, maar dat gaat heel langzaam.
70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en vooral de kinderen zijn daar de dupe van.
De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986 laat nog overduidelijk zijn sporen achter, kinderen worden nu nog gehandicapt geboren, er zijn relatief veel kinderen die verstandelijk en lichamelijk gehandicapt zijn, meestal is er geen goede verzorging voor deze kinderen.
Ouders kunnen door de armoede vaak niet voor hun kinderen zorgen, deze kinderen worden achter gelaten, komen in tehuizen terecht, maar daar is niet genoeg medische zorg aanwezig.
Deze kinderen en weeskinderen worden ondergebracht in oude gebouwen die dateren uit het begin van de vorige eeuw.
Deze gebouwen zijn oud, slecht onderhouden en daardoor zeer ongezond voor de kinderen.
Er is geen geld van de Overheid om deze gebouwen te repareren, te renoveren of te onderhouden.
Ook het interieur en het meubilair zoals de bedjes en de boxen zijn oud en niet meer geschikt voor de kinderen.
Kinderen zitten vaak met dikke kleren aan omdat de ruimten niet goed te verwarmen zijn, ramen die niet goed sluiten en slechte radiatoren voor de verwarming. En alles is zo massaal, 10 baby’s die allemaal met een fles in een grote box liggen, er is geen tijd en personeel om de baby’s apart en met liefde te voeden, dit heeft uiteraard al invloed op de ontwikkeling van deze kinderen. Hiernaast ziet u dat er een doos met sandaaltjes is gekregen dus……... allemaal dezelfde sandaaltjes.


 

Eenzame en verlaten kinderen

Er zijn verschillende leeftijden voor de opvang van wees– en achtergelaten kinderen, meestal wonen er 100 tot 120 kinderen in één gebouw.
De eerste opvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Per dag mogen zij dan een wandeling maken of worden in een kinder- of wandelwagen in de tuin rondgereden. Uiteraard met begeleiding, dus voor een wandeling gaat het weer in kleine groepjes want er is niet genoeg begeleiding en er zijn niet genoeg kinder– en wandelwagens om 120 kinderen even uit te laten, dat betekent dat de kinderen ongeveer 15 minuten per dag naar buiten kunnen. De kinderen worden ondergebracht in groepen van 10—12 kinderen in verschillende afdelingen, daar wonen zij en hebben geen contact met de andere afdelingen. Dus zien de kinderen niets van de buitenwereld.
In verband met de werkzaamheden is de hele dag geprogrammeerd en alles gebeurt precies op tijd. Als de kinderen 4 jaar zijn gaan zij naar het tweede kinderhuis, hier krijgen zij ook de eerste schoollessen, maar dit gebeurt ook op de afdeling waar zij wonen.

 

De kinderen eten ‘s middags altijd een rode bietensoep met droog brood.  Tijdens onze bezoeken hebben wij nooit anders gezien. Er wordt wel gelet op de nodige voedingsmiddelen, maar dan wordt er gelet op de minimale grens. Fruit is meestal een luxe, een appel wordt dan ook helemaal gegeten met de rotte plek erbij.

Als de kinderen 7 tot 8 jaar zijn, gaan zij naar een Internaat, daar is meestal te weinig toezicht. Zij gaan dan naar reguliere scholen.
Het betekent dat de kinderen dan pas kennismaken met de grote, bozen wereld en niet genoeg toezicht krijgen.
Met het gevolg dat er heel veel kinderen op straat en in de prostitutie en de verslaving terecht komen.
Momenteel zijn er duizenden probleemkinderen in Oekraïne.
Alleen al in de hoofdstad Kiev zijn er 25.000 kinderen die om heel verschillende redenen op straat leven.

Kinderen even buiten in de zon. Allemaal bleke kinderen die veel meer zon nodig hebben. Rechts ziet u  spelende kinderen op hun afdeling. Bovenaan de foto ziet u het klaslokaaltje waar de kinderen les krijgen en waar ook gegeten wordt.

Wat kunnen we daar aan doen, hoe kunnen we helpen?

 

Wat doet de Stichting “Helping Hands”?

De Stichting “Helping Hands” geeft hulp aan een kinderhuis in L’viv. De stad L’viv ligt in het District L’viv in het westen van Oekraïne en heeft 850.000 inwoners. Het kinderhuis heeft meestal 100 kinderen in huis van 0 tot 4 jaar, dus een tehuis voor de eerste opvang van kinderen. Op bijgaande foto ziet u het hoofdgebouw van het Kinderhuis aan de 117 Antonovych street in L’viv. Achter het hoofdgebouw zijn nog 2  gebouwen waarin kinderen ondergebracht zijn. Op onderstaande foto’s is te zien dat renovatie van het kinderhuis hoogst noodzakelijk is.

Stap voor stap, als de geldmiddelen er zijn, wordt er gewerkt aan de renovatie van de afdelingen, tot op heden zijn er twee afdelingen klaar, fantastisch om te zien waar de kinderen nu mogen wonen. Nieuwe bedjes, nieuw meubilair, nieuwe gordijnen, nieuwe verwarming, alles geverfd in frisse kleuren.  Licht en gezellig.

Ook nieuw sanitair voor elke afdeling met voor elk kind een eigen potje.

Jeugd helpt de kinderen in Oekraïne

Al verschillende jaren organiseert de Stichting “Helping Hands” jongerenreizen naar Oekraïne. De jongelui helpen dan mee met werkzaamheden zoals verven, muurschilderingen en vooral ook aandacht geven aan de kinderen. Door het grote aantal kinderen en de drukke werkzaamheden van het personeel, hebben de kinderen maar weinig persoonlijke aandacht. Baby’s zijn als het mooi weer is niet langer dan 15 minuten buiten, dat is per afdeling 180 minuten, dat betekent al  1 uur werk voor drie personeelsleden. Het is dus heel fijn voor de kinderen om dan wat extra aandacht te krijgen van de jeugd uit Holland. Nou en die jeugd vindt het heerlijk om met de kinderen te spelen en te knuffelen.  Ze hadden daarvoor ook clownspakjes meegenomen. Maar ook de leiding van de Jeugdgroep geeft de kinderen alle liefde.

Het paviljoen wordt onderhanden genomen

Het paviljoen waar de kinderen kunnen spelen als het regenweer is zag er vreselijk uit. Dat was nu net een klus voor de jeugd, alle ijzerwerk moest schoongemaakt worden met staalborstels en schuurpapier en alles opnieuw geverfd worden. Met nieuwe golfplaten uit Holland onderging het paviljoen een metamorfose zoals op de foto's te zien is. Leuk gezellig licht en geen oude losliggende verflagen meer die erg ongezond voor de kinderen zijn, want een kind steekt alles in de mond. Ook kreeg het paviljoen een nieuwe betonnen vloer met daarop een droge vloer van hardhout.

Alle kleding wordt gesorteerd en in dozen verpakt, de kleding mag voor invoer in Oekraine niet meer dan 25% versleten zijn.  Een foto van de bewoners van het Internaat, er wonen er 120, veel te veel, dus geen privacy  voor de bewoners.  Tevens een foto van een blinde vrouw die luid om een aalmoes bidt.

In L’viv is een z.g. Soepkeuken, hier komen elke dag zo’n 300 mensen een bakje soep halen, vaak is dit het enige wat deze mensen, meest ouderen, per dag te eten krijgen. Al;s zij hun soep gekregen hebben zitten ze dit soms direct buiten op de stoep te eten.  Vooral in de winter is dit een triest gezicht. De Stichting helpt ook deze Soepkeuken met ingrediënten voor een goede voedzame maaltijdsoep.

Plannen voor 2007

Δ De Stichting is momenteel aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een tehuis op te richten voor kinderen die daar kunnen verblijven tot zij zelfstandig kunnen leven. De kinderen komen nu als baby in een kinderhuis, daar groeien zij op tot zij 4 jaar zijn, dit is hun tehuis, de verzorgsters zijn hun moeders. Dan moeten zij deze vertrouwde omgeving verlaten en komen in een nieuw tehuis met weer nieuwe verzorgsters, na dan weer 4 jaar moeten zij  naar een Internaat en daar gaat het meestal fout, niet genoeg toezicht en geen liefde. We horen deze verhalen van de directrice van het tweede kinderhuis, die deze kinderen soms weer ziet en daar zoveel verdriet om heeft. Het is de bedoeling om deze kinderen dan in gezinsverband onder te brengen, dus eigenlijk wordt het een Kinderdorp. De Stichting is op zoek naar Sponsors om dit plan te realiseren.

In maart wordt er weer begonnen met de renovatie van de derde afdeling, de Stichting wil hiervoor ook middelen/mensen zoeken die financieel willen meehelpen om de kinderen een prettige en gezonde leefomgeving te geven.

Δ  Ook dit jaar willen we weer een jongerenreis organiseren. Het is ontzettend fijn dat jongeren, allemaal schoolgaand, zich willen inzetten voor hulp aan deze kinderen. De directrice en haar staf zijn vreselijk blij met deze hulp, zij zien er alweer uit naar de komst van de groep. De kosten voor de reis zijn € 500,00 p.p. ,dit houdt in:  reiskosten, tweemaal overnachting in Motel in Polen, verzekering  en verblijfkosten in Oekraïne, dat is ongeveer € 36,00 per dag p.p..  Als we tegen die tijd eigen busjes hebben worden de kosten veel goedkoper. Wie wil de jeugd een paar dagen sponsoren? U krijgt na terugkomst van de groep een leuk verslag met foto’s zodat u kunt zien wat er allemaal gebeurd is.

Δ Voor de opslag van de goederen in Holland zoekt de Stichting geschikte ruimten, de goederen moeten opgeslagen worden tot er weer een vrachtwagen vol bij elkaar gespaard is. We hebben tot 1 januari 2007 gebruik kunnen maken van een goede opslag in Werkendam, maar helaas kunnen we daar geen gebruik meer van maken.

Wilt U uw “Helpende Hand” geven voor Oekraïne ?

Hartelijk dank namens de kinderen en armen in Oekraïne.

Voorzitter en Directeur vanaf 1996 Piet Huisman † 1 Sept 2013 van de Stichting Helping Hands.

Klaasje Huisman Nieuwe voorzitter vanaf 2013 van de Stichting Helping Hands.

Daniel Huisman Nieuwe Directeur vanaf 2013 van de Stichting Helping Hands.

Nieuwe bestuursleden sinds 2013, Stevan de Boer en Sjirk Elderhuis.

Ook U kunt helpen door een "Helpende hand" te geven aan deze kinderen.

Giften; ING bank nr. NL14 INGB 0006 895789 t.n.v. "Stichting Helping Hands" te Kollum

Hartelijk dank namens kinderen die weinig liefde en aandacht kennen.

We willen er graag iets aan doen.  

Veel kruimeltjes kunnen een echte maaltijd vormen !

 

 

 

Stichting “Helping Hands” Oostenstein 12   9291 GR Kollum Friesland – Holland
Tel. +31 627467982 of e-mail
 DanielHuisman@Yahoo.com
Donaties; ING bank NL14 INGB 0006 895789 "Stichting Helping Hands" te Kollum
Kvk 41246913 we zijn een ANBI voor Belastings vrij geven via bovenstaande Bank rekening in NL.

Op Curaçao: Stichting “Helping Hands” te Punta Cardonweg 72 Bank; MCB nr. 18291409
e-mail
 DanielHuisman@Yahoo.com

 http://StichtingHelpingHands.com
Zie vorige Nieuwsbrieven;;
 

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Nieuwsbrief Helping Hands December 2015

Jaarverslag 2015
Nieuwsbrief Helping Hands December 2014
Jaarverslag 2014  
Nieuwsbrief Helping Hands December 2013
Jaarverslag 2013  
Jaarverslag 2012  
Nieuwsbrief Helping Hands Augustus 2010
Kerstkaart Helping Hands December 2009
Nieuwsbrief Helping Hands Mei 2009
Nieuwsbrief Helping Hands September 2008
Nieuwsbrief Helping Hands December 2007
Nieuwsbrief Helping Hands Juni 2007
Nieuwsbrief Helping Hands Juni 2006
Nieuwsbrief Helping Hands December 2005
Nieuwsbrief Helping Hands September 2005
Nieuwsbrief Helping Hands Maart 2005
Nieuwsbrief Helping Hands December 2004

Download .pdf Reader hier


© 1995-2016 Stichting Helping Hands
StichtingHelpingHands.com


Email; DanielHuisman@Yahoo.com
 
DanielHuisman.com

Daniel Huisman Technische Zendeling in verschillende landen

shopify visitor statistics

View Visitor Stats
Click on Recent Visitor Map

Web design Daniel Huisman Updated Jan 2016